RO | EN

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei

DESPRE NOI

Editura Cuvântul Vieții funcționează începând din anul 2008, fiind înregistrată de Biblioteca Națională a României, Centrul Național ISBN, la data de 25 februarie 2008 (adresa nr. 241/25.02.2008). Cu unele întreruperi, o tipografie a Mitropoliei Țării Românești (sau a Ungrovlahiei, ulterior a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei) a funcționat în capitală începând din 1678, când a fost transferată în București vechea tipografie de la Târgoviște a Mitropoliei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în 1882, după câteva decenii de întrerupere, tipografia și-a reluat activitatea sub numele de Tipografia Cărților Bisericești (în 1949, aceasta a devenit Tipografia Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române). În perioada interbelică, după înființarea Patriarhiei Române (1925), s-a înființat editura Arhiepiscopiei Bucureștilor, independentă de Editurile Patriarhiei Române, funcționând în cadrul departamentului Cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a avut în următoarele decenii diferite denumiri: Editura Arhiepiscopiei Bucureștilor, secția Culturală: Apostolul; Editura Bucium Ortodox, Editura Secției Culturale a Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor și, după 1980, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor. Editura Cuvântul Vieții este continuatoarea directă a Editurii Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor.

Editura Cuvântul Vieții publică lucrări teologice din toate domeniile (patristică, spiritualitate ortodoxă, teologie liturgică, teologie dogmatică, teologie pastorală, teologie practică, istoria creștinismului, istoria Bisericii Ortodoxe Române, hagiografie critică), inclusiv lucrările unor simpozioane de teologie și pe cele ale conferințelor preoțești organizate de Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și volume privind istoria medievală a românilor, istoria culturii și civilizației românești, îndeosebi istoria artei românești (albume de artă bisericească, monografii de biserici și mănăstiri ortodoxe) și istoria tiparului românesc, și volume de beletristică de inspirație creștină. Majoritatea covârșitoare a textelor trimise spre publicare constituie contribuții științifice inedite și originale; republicările reprezintă o pondere foarte redusă în totalul publicațiilor. Editura verifică originalitatea textelor trimise spre publicare și este deosebit de vigilentă în privința eventualelor lezări aduse proprietății intelectuale. Textele primite la redacție se supun atât recenzării interne (în cadrul redacției), cât și externe (efectuate de recenzenți din afara redacției), pentru a se asigura o cercetare științifică de calitate.

Prezentări ample ale volumelor publicate de Editura Cuvântul Vieții pot fi găsite pe site-ul editurii, împreună cu toate informațiile bibliografice, o prezentare a autorului, cuprinsul și un amplu extras. Noutățile editoriale sunt semnalate pe site-ul editurii, pe cel al Agenției de presă Basilica, pe cel al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în paginile cotidianului Patriarhiei Române și în cele ale periodicului Glasul Bisericii, revista oficială a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, cât și pe pagina de Facebook a Editurii. De asemenea, volumele publicate la Editura Cuvântul Vieții au fost prezentate în cadrul emisiunilor postului de televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române sau ale Televiziunii Române (redacția Istorie-Religie/Universul credinței).

Cititorii care au domiciliul în afara granițelor României pot achiziționa volumele Editurii Cuvântul Vieții prin intermediul magazinului online al Tipografiei Institutului Biblic – Patriarhia Română sau al magazinului online al Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, cărțile noastre pot fi achiziționate de pe site-urile următoarelor librării online:

Echipa redacțională

preot dr. Mihail-Simion Săsăujan
consilier eparhial - coordonator

dr. Sebastian-Laurențiu Nazâru
redactor responsabil

preot dr. Adrian Agachi
redactor

dr. Ionuț Vișan
redactorpreot dr. Dumitru-Sorin Stoian
redactor colaborator

drd. Alexandru-Ștefăniță Matache
secretar de redacție

preot dr. Mihail-Simion Săsăujan
consilier eparhial - coordonator

dr. Sebastian-Laurențiu Nazâru
redactor responsabil

preot dr. Adrian Agachi
redactor

dr. Ionuț Vișan
redactor

preot dr. Dumitru-Sorin Stoian
redactor colaborator

drd. Alexandru-Ștefăniță Matache
secretar de redacție

Tehnoredactare

Departamentul Tehnoredactori al Editurilor Patriarhiei Române

Tipărire

Tipografia Cărților Bisericești

Promovare

Design web