Clement Alexandrinul despre adevărata bogăţie

Clement Alexandrinul despre adevărata bogăţie

Preț: 11,74 RON

Clement Alexandrinul, Despre adevărata bogăţie, pref. de pr. prof. Vasile Gordon, selecţie texte de pr. Adrian Agachi, Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieţii, 2020, ISBN: 978-973-7866-97-4.

Volumul Despre adevărata bogăție, tipărit la Editura Cuvântul Vieții, cuprinde o selecție de texte din opera cunoscutului catehet creștin Clement Alexandrinul, însoțite de un studiu introductiv semnat de Părintele Profesor Vasile Gordon.

Cartea de față constituie primul volum al seriei Clementiana dedicată cunoscutului scriitor bisericesc din secolul al II-lea, serie care se va constitui într-o trilogie. 

În studiul introductiv al lucrării, intitulat „Clement Alexandrinul – discipol receptiv și dascăl model”, Părintele Profesor Vasile Gordon afirmă: „Citind această carte, cu creionul în mână – cum se spune, ai tot timpul sentimentul că parcurgi un «mic cod al manierelor creștine», mai exact, al «virtuților creștine», virtuți enunțate, propriu-zis, în fiecare subtitlu. În conținutul fiecărui paragraf, odată cu explicații și analize concise asupra virtuților în discuție, întâlnim la tot pasul sfaturi cu mare impact, principii sănătoase ale vieții creștine, răspunsuri utile la întrebări esențiale, definiții, sentințe morale etc., toate în formulări plastice, pline de expresivitate și vioiciune, deosebit de persuasive” (p. 16).

Prefață de pr. prof. Vasile Gordon; selecţie texte de pr. Adrian Agachi.