Chipuri de lumină, vol. 2, Renumiți preoți de mir din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor

Chipuri de lumină, vol. 2, Renumiți preoți de mir din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor

Preț: 23,11 RON

Chipuri de lumină, vol. 2, Renumiți preoți de mir din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2015, ISBN: 978-973-7866-30-1

În contextul Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat lucrarea Chipuri de lumină, care propune modele autentice de pastorație și misiune ortodoxă.


Cel de-al doilea volum al lucrării este închinat preoților de mir care au rămas în conștiința comunităților păstorite ca modele vii, exemple de jertfelnicie, de lucrare misionară exemplară și de îndelungă-răbdare în fața încercărilor, provocărilor și suferințelor.


„Chipurile luminoase evocate în acest volum s-au evidențiat fie prin modul în care au împlinit slujirea învățătorească a preoției, prin predicile sau catehezele lor, fie prin activitatea liturgică și pastorală neîntreruptă de vitregia vremurilor, fie prin jertfelnicia mărturisirii credinței lor, pentru care au suferit prigoniri repetate din partea regimului comunist, mergând pe calea asumării Crucii până la capăt, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spunea că, pentru Hristos, a suferit „până și lanțuri ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu se leagă” (2 Timotei 2, 9). Preoții de mir evocați în acest volum, însumând chipuri ale unor mari profesori de teologie, dar și preoți simpli și smeriți, devotați cu toții comunităților păstorite, au rămas în conștiința credincioșilor drept modele ale viețuirii creștine desăvârșite, pilde ale urmării lui Hristos și împlinitori de seamă ai poruncilor evanghelice. Au povățuit, au îndemnat sau au îndreptat, la nevoie, sufletele încredințate lor spre călăuzire duhovnicească,
cu toată dragostea și smerenia, împlinind în mod pilduitor misiunea preoțească”, a relevat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul înainte al cărții.


Între marile personalități duhovnicești evocate în acest volum amintim pe: pr. acad. prof. Dumitru Stăniloae, pr. acad. prof. Niculae M. Popescu, pr. prof. Petre Vintilescu, pr. prof. Constantin Galeriu, pr. prof. Dumitru Fecioru, pr. prof. Niculae Șerbănescu, pr. prof. Constantin Drăgușin, pr. Alexie Bârcă, pr. Dimitrie Balaur, pr. Constantin Sârbu, pr. Vasile Țepordei, pr. Iulian Stoicescu, pr. Constantin Voicescu, pr. Toma Chiricuță, pr. Gheorghe Iliescu-Izvoarele, pr. Dumitru Iliescu-Palanca, arhid. prof. Orest Bucevschi, pr. Ioan Lăncrănjan.


Volumul poate fi achiziționat din librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Evocările sunt semnate de: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pr. acad. prof. dr. Mircea Păcurariu, acad. prof. dr. Emilian Popescu, pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, pr. prof. dr. Mihail-Simion Săsăujan, pr. dr. Cristian Galeriu, pr. dr. Marin Cojoc, Costion Nicolescu, Ileana Toma, Elena Teodoreanu și alții.