Sfântul Vasile cel Mare despre sfințenie

Preț: 23,1 RON

Sfântul Vasile cel Mare despre sfințenie, selecţie texte, introd. şi comentarii de pr. Adrian Agachi, București, Ed. Cuvântul Vieții, 2020, 978-973-7866-96-7.

Volumul final al seriei Florilegii Vasiliene, Despre sfințenie, publicat la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, cuprinde selecții însoțite de comentarii din scrierile Sfântului Vasile cel Mare.

În studiul introductiv al lucrării se afirmă: „Sfințenia este pecetea tuturor virtuților, amprenta harului dumnezeiesc asupra ființei umane, confirmarea faptelor bune, cunoașterea tot mai vie a tainei dumnezeiești. Fără sfințenie, omul trăiește o viață rutinată, veșnic aceeași, în care bucuria și tristețea, plăcerea și durerea se succed într-un ritm rapid, contribuind mai mult la uzura ființei sale decât la împlinirea și desăvârșirea sa. În condițiile mediului modern, sfințenia este privită drept un atribut al trecutului sau, în cel mai bun caz, drept o țintă imposibil de atins, iar părerea aceasta este o consecință agravantă a complacerii cu patimile sufletești de care suferă majoritatea oamenilor” (p. 10).

Lucrarea poate fi achiziționată de la magazinele Tipografiei Cărților Bisericești și ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Autorul comentariilor: Preot Adrian Agachi.