Sfântul Nicolae Cabasila, Texte alese

Preț: 16,0 RON

Sfântul Nicolae Cabasila – Texte alese, introd. de pr. asist. dr. Silviu Tudose, selecţie texte şi comentarii de preot Adrian Agachi, Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieţii, 2021, ISBN 978-606-9698-10-5.

Editura Cuvântul Vieții propune cititorilor săi un prim volum cuprinzând texte comentate din opera unui mare laic al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Nicolae Cabasila. Având în vedere că în anul 2021 s-au împlinit 630 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, cartea de față reprezintă un prinos de cinstire în amintirea contribuției sale teologice deosebite.

Lucrarea prezintă o serie de teme importante atât pentru credincioși, cât și pentru ierarhia clericală. Sfântul Nicolae Cabasila a fost considerat drept un isihast trăitor în lume, un excelent comentator și tâlcuitor al Sfintei Liturghii și al slujbelor bisericești, precum și o personalitate a diplomației și istoriei bizantine. Volumul este însoțit de un studiu introductiv semnat de Părintele asistent Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Introducere de pr. asist. dr. Silviu Tudose, selecţie texte şi comentarii de pr. Adrian Agachi.