Chipuri de lumină, vol. 1, Renumiți monahi din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor

Chipuri de lumină, vol. 1, Renumiți monahi din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor

Preț: 22,31 RON

Chipuri de lumină, vol. 1, Renumiți monahi din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2015, ISBN: 978-973-7866-21-9

În contextul Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat lucrarea Chipuri de lumină, care propune modele autentice de pastorație și misiune ortodoxă.


Primul volum, intitulat Renumiți monahi din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor, este închinat celor care au îmbrăcat chipul îngeresc al veșmântului monahal și care, prin viața lor, „în egală măsură adâncită în rugăciune și ascultare duhovnicească, dar și profund ancorată în dimensiunea reală a provocărilor specifice fiecărei epoci, au luminat prin puterea exemplului personal obștile monahale în care au viețuit, transmițând cu deosebită delicatețe sufletească tezaurul duhovnicesc al Ortodoxiei românești. Descoperirea unui mare număr de personalități duhovnicești din secolele al XIX-lea și al XX-lea, evocate în medalioanele cuprinse în acest volum, personalități care au strălucit la Catedrala Patriarhală și în celelalte obști cu tradiție istorică din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, constituie o sursă de inspirație pentru misiunea Bisericii noastre”, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul înainte al cărții.


Între marile personalități duhovnicești evocate în acest volum amintim pe: arhimandriții Benedict Ghiuș, Paulin Lecca, Arsenie Papacioc, Sofian Boghiu, Grigorie Băbuș, Visarion Ionescu, Macarie Ioniță, Neofit Nica și Gavriil Stoica, ieroschimonahii Daniil Teodorescu (Sandu Tudor) și Orest Baldovin, mitropolitul primat Ghenadie Petrescu, arhiereul vicar Dositei Botoșăneanul, protosinghelii Damaschin Ștefan, Gherontie Puiu, Damian Stog, ierom. Ilie Cioruță, arhid. prof. Sebastian Barbu-Bucur, stavroforele Pelaghia Tudor și Singlitichia Marin, monahiile Pahomia Marinescu, Cipriana Lechințan, Aglaida Carabelea și Paisia Ververiș. Parcurgând paginile acestui volum, cititorii vor aduna lumină în suflet și vor înțelege mai bine folosul vieții monahale pentru Biserică și societate.


Volumul poate fi achiziționat din librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Evocările publicate în acest volum aparțin Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și obștilor Mănăstirilor Techirghiol, Antim, Căldărușani, Caraiman, Cernica, Ghighiu, Pasărea, Samurcășești, Sinaia, Suzana, Țigănești și Zamfira.