Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obținerii gradelor profesionale clericale (gradul II)

Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obținerii gradelor profesionale clericale (gradul II)

Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii gradelor profesionale clericale (gradul II), pr. dr. Dumitru Ştefănescu, pr. conf. dr. David Pestroiu (coord.), Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieţii, 2018, ISBN 978-973-7866-72-1.

Volumul Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obținerii gradelor profesionale clericale (gradul II), apărut la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, este coordonat de Pr. conf. univ. dr. David Pestroiu și Pr. dr. Dumitru Ștefănescu, avându-l ca referent științific pe Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Justinian Patriarhul din București. Lucrarea se adresează clericilor care urmează cursurile de definitivat ale Facultății de Teologie din București în vederea obținerii gradului clerical și reunește 12 studii dedicate mai multor teme esențiale legate de pastorația și slujirea misionară a Bisericii în contextul actual.

Coordonatori: Pr. conf. dr. David Pestroiu și Pr. dr. Dumitru Ștefănescu.

Referent științific: Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu.